Wat Het Talentenbureau voor u kan betekenen?

Bedrijven en instellingen kunnen stageplekken aanbieden via deze website. Daarnaast adviseert Het Talentenbureau over zaken zoals bijvoorbeeld de eisen die een onderwijsinstelling stelt aan een stageopdracht of welke opleiding het beste past bij deze opdracht. Bent u werkzaam bij een bedrijf in de regio en wilt u jonge mensen de kans geven om praktijkervaring op te doen? Neem dan contact op via info@hettalentenbureau.nl of per telefoon 085-0640640.

Algemene informatie

Steeds meer bedrijven zien de voordelen van stagiaires in dienst nemen. Stagiaires zijn de medewerkers en managers van morgen. Investeren in stagiaires is een mooie manier om potentieel jong talent binnen te halen. Daarnaast biedt een stagiair ook nieuwe perspectieven en een frisse blik op de gang van zaken, iets wat uw bedrijf uit de ‘verraderlijke’ routinesleur houdt. Stagiaires zitten midden in de nieuwste lesstof op school, en zijn daardoor up-to-date met de nieuwste trends en ontwikkelingen. Ze zijn daarom bij uitstek geschikt om interessante en uitdagende opdrachten op te pakken die u vanwege drukte anders moet laten liggen. Bovendien draagt het begeleiden van stagiaires bij aan een positieve ontwikkeling van uw eigen medewerkers Het werk dat een stagiair kan en mag doen hangt af van het studieniveau,  de studiefase en het soort stage. Hieronder is een overzicht gegeven.

Opleiding

MBO

Bij het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs) zijn stages vaak een verplicht onderdeel van de opleiding. Een bedrijf dat gebruik wil maken van MBO-stagiairs moet eerst een certificaat voor Erkend Leerbedrijf halen. De enige organisatie die wettelijk deze certificaten mag toekennen is Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB).

Het MBO heeft twee verschillende trajecten:

  1. MBO-BOL (Beroepsopleidende Leerweg), waarbij studenten vijf dagen per week naar school gaan en gaandeweg hun studie stage lopen. Die stages worden ook wel de beroepsprakijkvorming (bpv) genoemd.
  2. MBO-BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg), waarbij studenten direct aan het werk gaan voor vier dagen per week, en nog één dag in de week naar school gaan. Dit wordt ook wel een leerwerktraject genoemd.

HBO

Ook bij het HBO (Hoger Beroepsonderwijs) zijn stages vaak een verplicht onderdeel van de opleiding. Er is echter geen eis voor het certificaat Erkend Leerbedrijf. Wel moet voor de meeste HBO-opleidingen het bedrijf uit minimaal 10 FTE bestaan, en er minimaal één werknemer exclusief relevante werkzaamheden uitvoeren (bijvoorbeeld voor een student Marketing een werknemer die de volledige werktijd bezig is met marketing en gerelateerde zaken). Deze eisen kunnen per opleiding alsnog afwijken, dus bij twijfel is het verstandig om contact op te nemen met Het Talentenbureau of met de betreffende hogeschool.

WO

Binnen het WO (Wetenschappelijk Onderwijs) zijn meeloopstages meestal optioneel, en maar zelden een verplicht onderdeel van een opleiding. Dit is de laatste jaren langzaam aan het veranderen; wetenschappelijke opleidingen groeien meer naar de praktijk toe. Afstudeerstages bij bedrijven komen wel vaak voor.

Soorten stages

Meeloopstage/meewerkstage: een stage waarbij de student kennismaakt met het bedrijf door met een werknemer mee te draaien in de dagelijkse werkzaamheden en zo werkervaring op te doen.

Onderzoekstage: Een student voert ongeveer de helft van de tijd onderzoek uit om antwoord te geven op de vraagstelling van een bedrijf, en verricht  de andere helft van de tijd andere werkzaamheden.

Afstudeerstage: Een student voert in zijn of haar laatste jaar een groot onderzoek uit om antwoord te geven op de vraagstelling van een bedrijf. De student is veruit het grootste deel van de tijd met dit onderzoek bezig en zal geen tot weinig werkzaamheden daarbuiten uitvoeren.

Jaar-/Semesterindeling

Een studiejaar loopt in Nederland normaal gesproken van begin september tot eind juni. Het studiejaar is verdeeld in twee semesters. Het eerste semester begint in de eerste week van september en eindigt de laatste week van januari. Het tweede semester begint in de eerste week van februari en eindigt in de laatste week van juni. Verreweg de meeste stages duren dan ook één semester, dus vijf maanden.

Werk aan en mét de toekomst van de regio!